Published: 5/6/2022 11:33:57 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Transferator AB: Transferator uppdaterar tidsplan för inlösenprogram

Riskkapitalbolaget Transferator har uppdaterat tidsplanen för det det automatiska inlösenförfarande som beslutades på årsstämma den 29 april. Det framgår av ett pressmeddelande.

Inlösenprogrammet är på 1,10 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive inlösenaktien är den 12 maj och aktien handlas exklusive inlösenaktien den 13 maj.

Read more about Transferator AB