Published: 5/13/2022 6:51:00 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Transferator AB: Transferator handlas i dag efter split med inlösen på 1,10 kronor per aktie

Riskkapitalbolaget Transferator handlas i dag den 13 maj efter split 2:1 med automatisk inlösen av en aktie för 1,10 kronor per aktie. Bolagets A- och B-aktier handlas i dag med oförändrade kortnamn TRAN A och TRAN B samt med nya Isin-koder. Inlösenprogrammet sker automatiskt och aktieägarna behöver inte vidta några åtgärder.

Read more about Transferator AB