Published: 5/16/2022 9:25:54 AM

Dancann Pharma: Stärker framtida pipeline med minst 37 miljoner kronor - Carlsquare

I slutet av 2021 rapporterade DanCann Pharma sina första försäljningsintäkter på 874 000 DKK. För sin framtida försäljning har DanCann säkrat flera distributionsavtal, bland annat med Tetra BioPharma, som förväntas ge intäkter under innevarande kalenderår och som, enligt företaget, kan ge en försäljning upp till 340–410 miljoner DKK 2028.

Igår meddelade DanCann Pharma att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med Aureum Pharma med exklusiva rättigheter att distribuera DanCann Pharmas egenproducerade produkter från Biotech Pharm1 på den svenska marknaden. Avtalet innebär att DanCann Pharma och Aureum Pharma siktar på att ingå ett bindande leverans- och distributionsavtal där Aureum Pharma ska köpa, packa om, marknadsföra och distribuera produkterna till den svenska marknaden. Avtalet beräknas implementeras 2023 med ett distributionsåtagande på minst 37 miljoner kronor över tre år.

Carlsquare ser mycket positivt på utvecklingen mot kommersialisering DanCann Pharma uppvisar och att bolaget fortsätter att stärka sin framtida pipeline.

Vi avvaktar bolagets kvartalsrapport som släpps den 18 maj, därefter publicerar vi vår kvartalsuppdatering. Carlsquare publicerade den senaste uppdateringen om DanCann Pharma den 24 mars 2022, med ett motiverat värde på DKK 7,6.


Link to the analysis

Read more about DanCann Pharma A/S