Published: 5/17/2022 12:52:35 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharmas styrelse föreslås till omval

Aktieägarna i läkemedelsbolaget Double Bond Pharma kallas till årsstämma onsdagen den 15 juni i Uppsala.

Omval föreslås av den sittande styrelsen, bestående av styrelseledamöterna Sanna Rejnlander, Igor Lokot, Sergey Yanitsky och Irina Zaitseva.

Stämman föreslås godkänna ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner som riktas till styrelsen.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB