Published: 5/20/2022 8:12:58 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about CS MEDICA A/S: CS Medica redovisar som väntat en förlust

Medicinska cannabisbolaget CS Medica redovisar som företaget guidat små förändringar av sin omsättning. Företaget har en stor försäljningspipeline.

Omsättningen uppgick till 0,1 miljoner danska kronor (0,1). Det hade företaget guidat för.

Rörelseresultatet blev -4,9 miljoner danska kronor (-0,4). Resultatet före skatt var -4,8 miljoner danska kronor (-0,4). Resultatet efter skatt blev -3,8 miljoner danska kronor (-0,4).

CS Medica arbetar utifrån en flerårig strategisk plan som sträcker sig in i 2023/2024.

Bolagets framtida försäljningspipeline uppgår för närvarande till 204,5 miljoner danska kronor, men på grund av förlängda förhandlingar kommer merparten av försäljningen att genomföras under följande räkenskapsår.


CS Medica, Mdkk Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,1 0,1 0,0%
Rörelseresultat -4,9 -0,4
Resultat före skatt -4,8 -0,4
Nettoresultat -3,8 -0,4

Read more about CS MEDICA A/S