Published: 5/20/2022 8:28:18 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines rapporterar minskat rörelseresultat under tredje kvartalet

Vaccinbolaget Eurocine Vaccines uppvisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten ökade smått.

Bolaget har ännu inte börjat få intäkter från samarbeten kring bolagets vaccinkandidater och adjuvansteknologin Endocine.

Rörelseresultatet blev -5,6 miljoner kronor (-4,6). Kostnaderna för bolagets forskning och utveckling inklusive löner uppgick till 3,4 miljoner.

Resultatet före och efter skatt var -5,6 miljoner kronor (-4,6).

Resultat per aktie hamnade på -0,397 kronor (-0,582).

Likvida medel uppgick till 15,5 miljoner kronor (20,2).

- Inledningen av 2022 har inneburit ett intensivt arbete med utvärdering och förhandling om ytterligare vaccinkandidater som jag ser fram emot att kunna delge marknaden. Utökningen av vår portfölj av innovativa vaccinkandidater är en stark värdedrivare för bolaget, med tanke på
Eurocine Vaccines omfattande kunskap och erfarenhet av vaccinutveckling, men kanske är den viktig framför allt för att möta vårt samhälles stora behov av moderna och effektiva vacciner, kommenterar vd Hans Arwidsson.


Eurocine Vaccines, Mkr Q3-2021/2022 Q3-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -5,6 -4,6
Resultat före skatt -5,6 -4,6
Nettoresultat -5,6 -4,6
Resultat per aktie, kronor -0,397 -0,582
Likvida medel 15,5 20,2 -23,3%

Read more about Eurocine Vaccines AB