Published: 5/24/2022 2:55:06 PM

Umida Group: Fortsatt tvåsiffrig tillväxt men högre kostnader - Analysguiden

Umida Group redovisade god tillväxt under årets första kvartal men samtidigt ökade kostnader. Vi justerar ned våra prognoser efter kvartalet men upprepar vår positiva syn till aktien.

Link to the analysis

Read more about Umida Group AB