Published: 5/25/2022 12:36:37 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Prebona AB: Prebonas rörelseförlust ökade något

Materialteknikbolaget Prebona redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade något.

Omsättningen steg till 0,6 miljoner kronor (0,4).

Rörelseresultatet blev -1,6 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet före och efter skatt var -1,7 miljoner kronor (-1,5).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,06).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,6 miljoner kronor (-2,4).

Likvida medel uppgick till 2,1 miljoner kronor (11,3).

"Under årets första kvartal har vi kunnat utveckla våra konkreta samarbeten ytterligare och
även lyckats knyta nya företag till oss. Detta bildar en viktig del av grundstommen inför den
kommande expansionen", säger vd Patrik Bernstein.

Han säger vidare:

"Som vi har påtalat vid flera tillfällen tidigare har vi även ett stort antal framtida kunder i vår
pipeline och vi ser fram emot att kunna berätta mer om dessa samarbeten under årets lopp.

Vi är på en väldigt spännande tillväxt-resa och vi fortsätter med stor tillförsikt och stort
engagemang att uppnå vår finansiella ambition att nå 80 miljoner kronor i omsättning till slutet
av 2024".


Prebona, Mkr Q1-2022 Q1-2021
Nettoomsättning 0,6 0,4
Rörelseresultat -1,6 -1,3
Resultat före skatt -1,7 -1,5
Nettoresultat -1,7 -1,5
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,06
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,6 -2,4
Likvida medel 2,1 11,3

Read more about Prebona AB