Published: 5/27/2022 6:54:19 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Bodyflight: Bodyflight ökar omsättningen och stärker resultatet i första kvartalet

Upplevelsebolaget Bodyflight redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.

Bodyflights vd Micha Velasco konstaterar att det nu vänder efter att restriktionerna hävdes under kvartalet.

"Bodyflight visar sin styrka i årets första kvartal genom att leverera en ökad omsättning jämfört med förra året och en kraftigt förbättrad vinst. Detta trots att Bodyflight under början av perioden påverkades av restriktioner till följd av pandemin", uppger han.

Omsättningen steg 25,5 procent till 6,9 miljoner kronor (5,5).

Rörelseresultatet blev 0,4 miljoner kronor (-0,3), med en rörelsemarginal på 5,8 procent. Det är den bästa rörelsemarginalen för första kvartalet sedan 2018 och beror till viss del på fortsatt kostnadskontroll, omförhandling av avtal och bättre energihushållning som påbörjades redan 2020.

Resultatet före och efter skatt var 0,1 miljoner kronor (-0,6).

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (-0,05).

"Bodyflight kommer att fortsätta öka försäljningen och därmed resultatet genom optimering av marknadsföringskanaler, event och andra säljaktiviteter", skriver vd Micha Velasco.


Bodyflight, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 6,9 5,5 25,5%
Rörelseresultat 0,4 -0,3
Rörelsemarginal 5,8%
Resultat före skatt 0,1 -0,6
Nettoresultat 0,1 -0,6
Resultat per aktie, kronor 0,01 -0,05

Read more about Bodyflight