Published: 5/27/2022 7:00:18 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma minskar förlusten under första kvartalet

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

"Första kvartalet av 2022 har präglats av rutinarbete med förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053. Samtidigt lyckades vi nå vår viktigaste milstolpe hittills - ett positivt svar från den regulatoriska myndigheten i Tyskland (BfArM) har erhållits. Tyskland blev därmed det andra landet som beviljat DBP:s ansökan om att påbörja den kliniska prövningen", skriver vd Igor Lokot.

Omsättningen steg till 0,4 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet liksom resultat före och efter skatt blev -4,0 miljoner kronor (-5,1).

Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,12).

Likvida medel uppgick till 8,0 miljoner kronor (10,5).


Double Bond Pharma, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,4 0,1 300,0%
Rörelseresultat -4,0 -5,1
Resultat före skatt -4,0 -5,1
Nettoresultat -4,0 -5,1
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,12
Likvida medel 8,0 10,5 -23,8%

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB