Published: 5/31/2022 2:07:19 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about PharmaLundensis AB: Pharmalundensis rapporterar ökad förlust under Q1 - lansering av Minievaporatorn i fokus

Forskningsbolaget Pharmalundensis redovisar som planerat ingen omsättning under första kvartalet. Samtidigt ökade rörelseförlusten.

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-0,6).

Resultatet efter skatt blev -1,3 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,05 kronor (-0,02).

Likvida medel uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,2). Bolaget ska genomföra en nyemission som maximalt kan tillföra 3,97 miljoner kronor före emissionskostnader.

"Vi fokuserar nu på att få ut Minievaporatorn på marknaden. Första kund är tänkt att börja testa maskinen till sommaren, och därefter vidtager försäljningsarbetet gentemot fler företag. Vår målsättning är att få till beställningar på 10 maskiner under det kommande året. Vi bedömer att Minievaporatorn kan minska företags kostnader för att ta hand om flytande farligt avtal med närmare 60 procent. Det vore konstigt om inte både större och mindre bolag inom biotech- och läkemedelsbranschen vill spara dessa pengar!", skriver vd Staffan Skogvall i rapporten och fortsätter:

"Under kommande år planerar vi att fortsätta marknadsföringen av Minievaporatorn med målsättningen att hyra ut ett 50-tal maskiner inom 3 års tid. Vid denna tidpunkt bedöms bolaget helt kunna finansiera sin verksamhet med dessa intäkter, och även generera betydande utdelningar till aktieägarna".


Pharmalundensis, Mkr Q1-2022 Q1-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,2 -0,6
Nettoresultat -1,3 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,05 -0,02
Likvida medel 0,3 0,2 50,0%

Read more about PharmaLundensis AB