Published: 6/9/2022 8:31:23 AM

Dancann Pharma: Bygger pipeline inför lansering - Carlsquare

Under det första kvartalet 2022 rapporterade DanCann intäkter och lönsamhet som var något lägre än våra förväntningar. Viktiga steg togs dock mot att inleda produktion vid BIOTECH PHARM 1. Vi har reviderat våra uppskattningar och beräknar ett verkligt värde per aktie på 6,7 DKK (7,6). Värdet hålls tillbaka av en högre riskfri ränta och en lägre värdering av referensgruppen.

Link to the analysis

Read more about DanCann Pharma A/S