Published: 6/9/2022 8:50:31 AM

Carbiotix: Flera järn i elden - Analyst Group

Carbiotix AB (”Carbiotix” eller ”Bolaget”) närmar sig marknadsgodkännande i USA, investerar för att skala upp sin produktionskapacitet ytterligare, har påbörjat en klinisk studie samt nyligen fyllt på kassan genom en företrädesemission. Detta är bara några av de många händelser som Bolaget kommunicerat de senaste månaderna och det är inget tvivel om att aktivitetsnivån är hög. Vi anser att Carbiotix fortsatt är på rätt spår, varför vi väljer att behålla vårt tidigare värderingsintervall. En justering görs dock i termer av värde per aktie, till följd av tidigare genomförd emission. Med hänsyn till detta ser vi ett värde per aktie om 17 kr i ett Base scenario.

Link to the analysis

Read more about Carbiotix AB