Published: 6/9/2022 5:26:07 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about PharmaLundensis AB: Pharmalundensis vd anser att det är dags för Minievaporatorn att skörda

Forskningsbolaget Pharmalundensis presenterar i dag årsredovisningen för 2021.

"Under det gångna året har Pharmalundensis investerat betydande resurser på att färdigställa Minievaporatorn, och nu är det dags att skörda", skriver vd Staffan Skogvall i vd-sammanfattningen.

"Vi bedömer att maskinen fyller ett stort behov, och att många företag kommer att vilja minska sina reningskostnader genom att hyra en Minievaporator. Vi avser att under det kommande året aktivt söka kontakt med företag i Sverige som kan ha behov av en sådan maskin. Tillverkning av Minievaporatorer kommer inledningsvis att ske hos den teknikkonsult som för Pharmalundensis räkning utvecklat apparaten. Det kan dock vara ekonomiskt fördelaktigt att sköta framtida tillverkning av maskiner i egen regi när volymerna stiger. Vi har så smått börjat leta efter en lämplig monteringslokal för framtida tillverkning. Minievaporatorn är skyddad genom flera patent/patentansökningar", säger Skogvall.

Han säger vidare:

"Vi bedömer att det i framtiden, när Minievaporatorn genererar betydande intäkter, kan vara lämpligt att knoppa av Pharmalundensis CleanTech-projekt (Minievaporator, EcoFilter för sjukhus samt säkerhetsvattenlås) i ett separat bolag. Det finns en hel del investerare som inte vill investera i läkemedelsutveckling, medan en annan grupp är mest intresserade av läkemedelsprojekt. Genom att skilja på verksamheterna kan man bättre synliggöra deras rätta värden".

Read more about PharmaLundensis AB