Published: 6/14/2022 4:29:12 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines utökar vaccinportföljen med en terapeutisk HSV-2-vaccinkandidat

Vaccinbolaget Eurocine Vaccines har ingått ett forsknings- och samarbetsavtal med schweiziska
Redbiotec. Avtalet ger Eurocine Vaccines exklusiva globala rättigheter att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot Herpes simplexvirus typ 2, HSV-2, baserat på den teknik som utvecklats av Redbiotec. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet omfattar både en mRNA- och en proteinbaserad teknologi, dess dokumentation och patent inom området HSV-2. Genom att ingå detta avtal kommer all verksamhet i samband med utveckling, tillverkning och kommersialisering fram till dess att ett utlicensieringsavtal med en tredje part undertecknas, att ledas och finansieras av Eurocine Vaccines.

Intäkterna från eventuell framtida utlicensiering eller beviljande av rättigheter till tredje part ska delas mellan Eurocine Vaccines och Redbiotec, beroende på projektets utvecklingsstadium när avtalet med tredje part ingås. Redbiotec har rätt till royalties på Eurocine Vaccines nettoförsäljning av ett godkänt HSV-2-vaccin, om sådan försäljning sker.

Read more about Eurocine Vaccines AB