Published: 7/15/2022 3:57:53 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Smoltek Nanotech: Smoltek ökade förlusten under andra kvartalet - redovisade inga intäkter (uppdatering)

(Finwire rapporterade tidigare idag kassan utan kortfristiga placeringar, se uppdatering näst sista stycket)

Nanoteknikbolaget Smoltek redovisar inga intäkter under andra kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0,49). Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 1,2 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev -10,4 miljoner kronor (-6,1).

Resultatet efter skatt blev -10,4 miljoner kronor (-6,1).

Resultat per aktie hamnade på -1,12 kronor (0,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -13,7 miljoner kronor (-12,1).

Likvida medel uppgick till 16,3 miljoner kronor (70,9). Inklusive kortfristiga placeringar uppgår kassan till 46,5 miljoner kronor (70,9).

"Under årets andra kvartal fortsatte vi att hålla högt tempo i arbetet med att industrialisera och kommersialisera våra två produktområden, ultratunna kondensatorer till halvledarindustrin samt högpresterande cellmaterial till elektrolysörer inom vätgasindustrin", kommenterar vd Håkan Persson.


Smoltek, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0 0,49
Rörelseresultat -10,4 -6,1
Nettoresultat -10,4 -6,1
Resultat per aktie, kronor -1,12 0,75
Kassaflöde från löpande verksamhet -13,7 -12,1
Likvida medel 16,3 70,9 -77,0%

Read more about Smoltek Nanotech