Published: 7/18/2022 11:32:06 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Smoltek Nanotech: Smoltek: 115 000 teckningsoptioner har tecknats kopplade till incitamentsprogram

Nanoteknikbolaget Smoltek uppger att det har tecknats 115 000 teckningsoptioner kopplade till två incitamentsprogram riktade till ledningspersoner och övriga anställda respektive vissa styrelseledamöter.

Av de 115 000 optionerna kom 45 000 att tecknas av den förstnämnda gruppen och de resterande 70 000 optionerna av styrelseledamöterna.

Optionerna går att utnyttja för teckning mellan 1 juni och 30 juli 2025. Varje option berättigar till nyteckning av en aktie till teckningskursen 45,80 kronor per aktie.

Read more about Smoltek Nanotech