Published: 8/26/2022 9:06:17 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma ökar förlusten under Q2

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som planerat ingen omsättning under fjärde kvartalet. Rörelseförlusten ökade.

Rörelseresultatet blev -7,6 miljoner kronor (-0,5).

Resultatet före och efter skatt var -7,6 miljoner kronor (-0,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,071 kronor (-0,007).

"Hamlet Pharma AB:s räkenskapsår 2021/2022 har varit mycket framgångsrikt och viktiga milstolpar har uppnåtts. Bolaget har konsoliderat sin finansiella ställning genom att ta in betydande kapital, konkurrerat framgångsrikt om fortsatt finansiering från EU:s Horizon 2020-program, producerat läkemedel för kliniska prövningar i stor skala, genomfört framgångsrika kliniska prövningar, lagt till hjärntumörbehandling som en ny indikation för läkemedelsutveckling och gjort framsteg med läkemedelskandidaten BAMLET", säger Hamlets vd Martin Erixon samt dess styrelseordförande och marknadschef Catharina Svanborg.


Hamlet Pharma, Mkr Q4-2021/2022 Q4-2020/2021
Nettoomsättning 0 0,0
Rörelseresultat -7,6 -0,5
Resultat före skatt -7,6 -0,7
Nettoresultat -7,6 -0,7
Resultat per aktie, kronor -0,071 -0,007

Read more about Hamlet Pharma AB