Published: 8/29/2022 6:49:51 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma minskade rörelseförlusten under andra kvartalet

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar oförändrad omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-6,0).

Resultatet före och efter skatt var -2,6 miljoner kronor (-6,0), och per aktie 0,04 kronor (-0,11).

Likvida medel uppgick till 7,5 miljoner kronor (15,8).

Den stora milstolpen har varit att bolaget fått sin ansökan för läkemedelskandidaten SI-053 mot hjärntumörer godkänd i Tyskland för klinisk prövning.

"I samband med att SI-053 går ut i klinisk fas kommer vi att satsa mer tid och resurser på
våra andra produkter vilket jag verkligen ser fram emot då vår främsta konkurrenskraft
ligger inom forskning och utveckling, speciell inom området läkemedelstillförselsystem", kommenterar vd Igor Lokot.

Lokot uppger också att bolaget parallellt med de kommande kliniska studierna kommer att lägga mer fokus på att hitta rätt finansiering av sina projekt.

"Under de senaste månaderna har vi därför återupptagit dialogen med alla våra tidigare potentiella partners samt påbörjat diskussioner med nya aktörer", säger han.


Double Bond Pharma, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,2 0,0%
Rörelseresultat -2,6 -6,0
Resultat före skatt -2,6 -6,0
Nettoresultat -2,6 -6,0
Resultat per aktie, kronor 0,04 -0,11
Likvida medel 7,5 15,8 -52,5%

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB