Published: 8/31/2022 9:17:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about EasyFill AB: Easyfill vänder till positiv ebitda under andra kvartalet

Butiksinredningsbolaget Easyfill redovisar ökande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Ebitda-resultatet vände till positivt under perioden.

Omsättningen steg 29,3 procent till 36,2 miljoner kronor (28,0).

Ebitda-resultatet blev 1,6 miljoner kronor (-2,4), med en ebitda-marginal på 4,4 procent.

Resultatet efter skatt blev -1,0 miljoner kronor (-1,4), och per aktie -0,01 kronor (-0,01).

"Vi har inte riktigt nått ända fram till ett positivt resultat på sista raden men jämfört med
ifjol så ser det mycket bättre ut och vi är nära att nå breakeven för det första halvåret", kommenterar tillförordnade vd Jens Lidén.


Easyfill, Mkr Q2-2022 Q2-2021 Förändring
Nettoomsättning 36,2 28,0 29,3%
EBITDA 1,6 -2,4
EBITDA-marginal 4,4%
Nettoresultat -1,0 -1,4
Resultat per aktie, kronor -0,01 -0,01

Read more about EasyFill AB