Published: 9/5/2022 1:31:56 PM

Dancann Pharma Kv2 2022: Företrädesemission för att nå Break-even - Carlsquare

Under det andra kvartalet 2022 rapporterade DanCann en försäljning som låg strax under våra förväntningar. Försäljningen förväntas öka under de återstående sex månaderna. Dessutom justerar vi våra uppskattningar för avtalet med WEECO-avtalet och beräknar ett motiverat värde per aktie på 2,5 DKK (6,7). Den aviserade företrädesemissionen medför en betydande utspädning.

Link to the analysis

Read more about DanCann Pharma A/S