Published: 9/9/2022 9:26:03 AM

Amhult 2: Håller projektkalkylen? - AFV

Framtida projektvinster har ofta nämnts som argument för att äga Amhult 2. Men Affärsvärldens genomgång visar att bolagets byggkostnader verkar blivit högre än vad bolaget tidigare kommunicerat. Håller fortfarande kalkylen för resterande etapper?

Link to the analysis

Read more about Amhult 2 AB