Published: 9/29/2022 9:45:15 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Aquaticus Real Estate AB (publ): Åtta bolag på Spotlight handlas i dag exklusive utdelning (R)

(Rättelse: Provide IT:s utdelning är 33 öre per aktie och inte 34 öre)

Åtta bolag på Spotlight Stock Market handlas i dag den 29 september exklusive rätt till utdelning, enligt följande:

* Aquaticus Real Estate 1,85 kronor per aktie (utdelningen är 7,40 kronor i årstakt)
* Backaheden 1,88 kronor per aktie (utdelningen är 7,52 kronor i årstakt)
* Fleming Properties 0,18 euro per aktie (utdelningen är 0,70 euro i årstakt)
* Krona Public Real Estate 1,63 kronor per aktie (utdelningen är 6,50 kronor i årstakt)
* Logistri 2,25 kronor per aktie (utdelningen är 9,00 kronor i årstakt)
* Mälaråsen 2,50 kronor per aktie (utdelningen är 10,00 kronor i årstakt)
* Preservium Property exklusive 1,63 kronor per aktie (utdelningen är 6,50 kronor i årstakt)
* Provide IT 0,33 kronor per aktie

Read more about Aquaticus Real Estate AB (publ)