Published: 10/21/2022 8:14:21 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QBNK Holding AB: QBNK minskar omsättning och resultat under tredje kvartalet - återkommande intäkter ökade

Teknikbolaget QBNK minskade omsättningen och resultatet under det tredje kvartalet. Återkommande intäkter ökade.

Omsättningen sjönk 2,3 procent till 8,4 miljoner kronor (8,6). Återkommande intäkter ökade med 11 procent. Abonnemangsintäkter (MRR) uppgick vid utgången av september till 2,3 miljoner kronor (2,2).

Ebitda-resultatet blev -2,5 miljoner kronor (-1,3). Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-1,5). Resultatet före skatt var -2,5 miljoner kronor (-1,5). Resultatet efter skatt blev -0,2 miljoner kronor (-1,5).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,7 miljoner kronor (-4,9).

"Vi har en stabil och underliggande tillväxt av vår abonnemangsaffär. Med de initiativ och fokus vi arbetar med nu bör vi se en ökande tillväxt. Efter nyemissionen innan sommaren har vi pengar i kassan för att kunna exekvera vår plan och för varje ny krona i abonnemang kommer vi närmare svarta siffror", uppger vd Anna Gomes i rapporten.


QBNK, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 8,4 8,6 -2,3%
EBITDA -2,5 -1,3
Rörelseresultat -2,5 -1,5
Resultat före skatt -2,5 -1,5
Nettoresultat -0,2 -1,5
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,7 -4,9

Read more about QBNK Holding AB