Published: 10/26/2022 9:42:42 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QBNK Holding AB: Styrelseledamot i QBNK ökar sitt aktieinnehav

Per Ekstrand har den 25 oktober genom bolaget Ekstrand Corporate Advisors köpt 39 000 aktier i teknikbolaget QBNK där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till en kurs på 4,15 kronor per aktie, en affär på 162 000 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about QBNK Holding AB