Published: 10/26/2022 10:55:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Hamlet Pharma AB: Hamlet Pharma bantar styrelsen med en ledamot

Aktieägarna i forskningsbolaget Hamlet Pharma kallas till årsstämma torsdagen den 24 november i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Aktieägare som representerar mer än 50 procent av rösterna i bolaget föreslår omval av styrelseordförande Catharina Svanborg samt styrelseledamöterna Bill Hansson, Helena Lomberg, Lars Hedbys och Ulla Trägårdh. Styrelsen minskar därmed i storlek från sex till fem ledamöter då Bengt Westermark inte föreslås till omval.

Read more about Hamlet Pharma AB