Published: 11/1/2022 10:57:45 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QBNK Holding AB: Styrelseledamot i QBNK ökar sitt aktieinnehav

Andreas Gindin har den 28 och 31 oktober genom bolaget Huol köpt 25 899 aktier i
teknikbolaget QBNK där han är styrelseledamot. Aktierna köptes till en genomsnittskurs på 4,54 kronor per aktie, en affär på 117 500 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about QBNK Holding AB