Published: 11/7/2022 7:48:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Streamify AB: Streamify redovisar små förändringar av resultatet

Mjukvaruplattformen Streamify redovisar små förändringar av sin omsättning och sitt resultat i det tredje kvartalet.

Omsättningen sjönk till 0,3 miljoner kronor (0,5).

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-2,7). Resultatet före skatt var -2,9 miljoner kronor (-2,7). Resultat per aktie hamnade på -0,37 kronor (-0,49).

Årligt återkommande intäkter, ARR, var 1,44 miljoner kronor, och månatligt återkommande intäkter, MRR, var 120 tusen kronor.

"Rekordstarkt avslut på kvartalet vad gäller kundtillströmningen och glädjande nog har båda affärsområdena vuxit kraftigt under året med 111 procent", uppger vd Johan Klitkou i rapporten.

Han fortsätter.

"Vårt fokus just nu är att accelerera Streamifys marknadsnärvaro. Tiden är rätt för Live Shopping
och vi avser att fortsätta etablera oss som ett konkurrenskraftigt alternativ på marknaden. På kort
sikt har vi sett fler dialoger med större aktörer som fått upp ögonen för Streamify och med vårt nyligen tillförda kapital möjliggörs våra ambitioner."


Streamify, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,5 -40,0%
Rörelseresultat -2,9 -2,7
Resultat före skatt -2,9 -2,7
Resultat per aktie, kronor -0,37 -0,49

Read more about Streamify AB