Published: 11/8/2022 8:05:15 AM

Amhult 2: Uppdatering - Kalqyl

Sammantaget visade rapporten på nytt att Amhult 2 har hanterat förutsättningarna på ett väl sätt. Driftnettot ökade ännu en gång i högre utsträckning än hyresintäkterna, även om den procentuella utvecklingen för förvaltningsresultatet var lägre. Vidare närmar sig kvarter Spitfire ett färdigställande, vilket vi ser kommer resultera i både ökade hyresintäkter och uppvärdering av fastighetsbeståndet 2023. Utöver detta har anbud för kvarter Hercules inkommit.

Link to the analysis

Read more about Amhult 2 AB