Published: 11/14/2022 6:29:49 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma minskade förlusten under tredje kvartalet

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar oförändrad omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet före skatt var -2,6 miljoner kronor (-4,1).

Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-4,1), och per aktie -0,04 kronor (-0,07).

Likvida medel uppgick till 5,6 miljoner kronor (15,6).

"Tredje kvartalet av 2022 har präglats av de sista förberedelserna för de kommande kliniska prövningarna av SI-053 såsom produktion av kliniskt material, kommunikation med CRO och berörda myndigheter samt diskussioner med läkare som kommer att använda vår produkt. Vi siktar på att SI-053 ska utgöra förstahandsbehandlingen av hjärntumörpatienter och vill göra en så ordentlig klinisk utveckling som möjligt för att fullt ut nyttja produktens terapeutiska och marknadspotential", kommenterar vd Igor Lokot.


Double Bond Pharma, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,3 0,0%
Rörelseresultat -2,5 -4,1
Resultat före skatt -2,6 -4,1
Nettoresultat -2,5 -4,1
Resultat per aktie, kronor -0,04 -0,07
Likvida medel 5,6 15,6 -64,1%

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB