Published: 11/17/2022 9:02:28 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Amhult 2 AB: Amhult 2 planerar delvis om inflyttning i kvarteret Spitfire - projektet följer tidsplan

Fastighetsbolaget Amhult 2 har justerat tid för inflyttning i kvarteret Spitfire, men tidsplanen för projektet är inte ändrat. Det skall stå helt och hållet klart i slutet av nästa år. Det uppger fastighetsbolaget i ett pressmeddelande.

Amhult 2 har tidigare kommunicerat att inflyttning sker i maj-december nästa år. Inflyttning kommer nu i större utsträckning att ske i oktober, vilket gör att det inte blir inflyttning redan i maj. Orsaken är att inflyttningen kan störa slutförandet av resterande del av projektet. Sammantaget får några senarelagd inflytt medan andra kan flytta in tidigare.

Read more about Amhult 2 AB