Published: 11/18/2022 8:08:28 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Beowulf Mining PLC: Beowulf Mining rapporterar som väntat små förändringar av resultatet

Prospekteringsbolaget Beowulf Mining redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten var i princip oförändrad.

Rörelseresultatet blev -0,5 miljoner pund (-0,5). Resultatet före och efter skatt var -0,6 miljoner pund (-0,4).

"Sedan den senaste kvartalsuppdateringen har vi sett betydande framsteg för bolaget. Vi mottog finansiering, Ulla Sandborgh har tagit hand om Kallak-projektet, vi har gjort en upptäckt i Kosovo och stärkt vår position inom anodområdet i Finland med en ny och etablerad partner, Hensen, för att hjälpa oss att uppnå våra ambitioner om nedströms förädling, och Johan Röstin har anslutit sig till bolaget som styrelseordförande", skriver vd Kurt Budge i rapporten.

I Kosovo har bolaget återupptagit borrningarna.


Beowulf Mining, MGBP Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -0,5 -0,5
Resultat före skatt -0,6 -0,4
Nettoresultat -0,6 -0,4

Read more about Beowulf Mining PLC