Published: 11/18/2022 8:36:41 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about CS MEDICA A/S: CS Medica ökar omsättning men också rörelseförlusten under fjärde kvartalet

Medicinska cannabisbolaget CS Medica redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.

Omsättningen steg till 9,3 miljoner danska kronor (2,3).

Bruttovinsten blev 2,7 miljoner danska kronor (1,0), med en bruttomarginal på 29,0 procent (43,5).

Rörelseresultatet blev -1,5 miljoner danska kronor (-0,3).

Resultatet före skatt var -2,0 miljoner danska kronor (-0,4).

Resultatet efter skatt blev 0,8 miljoner danska kronor (0,4).

Likvida medel uppgick till 2,9 miljoner danska kronor (10,0).

"Vi fokuserar kontinuerligt på att optimera och utöka vår marknadsräckvidd. Vi arbetar just nu med försäljningen baserad på vår omfattande potentiella orderpipeline och vi är i färd med att utöka vår närvaro på Amazon Storbritannien, Amazon Frankrike och Italien", skriver vd Lone Henriksen i rapporten.

Sedan tidigare bedriver bolaget försäljning på Amazon Sverige och Tyskland.

"Vi strävar efter att säkra och dra nytta av vår fördel som den första aktören på marknaden, och för att påskynda tillväxthastigheten söker vi ständigt nytt kapital. I detta fjärde kvartal har vi har intensifierat våra ansträngningar att avsluta en emission och undertecknade en avsiktsförklaring med två kinesiska potentiella investerare angående en riktad emission om 60 miljoner danska kronor till en kurs om 31,50 danska kronor", skriver Henriksen.


CS Medica, Mdkk Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 9,3 2,3 304,3%
Bruttoresultat 2,7 1,0 170,0%
Bruttomarginal 29,0% 43,5%
Rörelseresultat -1,5 -0,3
Resultat före skatt -2,0 -0,4
Nettoresultat 0,8 0,4 100,0%
Likvida medel 2,9 10,0 -71,0%

Read more about CS MEDICA A/S