Published: 11/21/2022 9:17:04 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Eurocine Vaccines AB: Storägaren Flerie Invest tar plats i styrelsen i Eurocine Vaccines

Aktieägarna i vaccinbolaget Eurocine Vaccines kallas till årsstämma onsdagen den 21 december. Stämman genomförs genom poströstning utan fysiskt deltagande.

Styrelsen fo¨resla°r att ingen utdelning la¨mnas fo¨r verksamhetsa°ret 2021/2022.

Nyval föreslås av Carlos von Bonhorst. Han har lång erfarenhet som konsult inom life science och är senior rådgivare på Flerie Invest samt har tidigare varit styrelseledamot i Recipharm. Flerie Invest ökade i början av november sitt innehav i bolaget till 28,7 procent av aktierna.

Jan Sandström har avböjt omval till styrelsen.

Omval föreslås av styrelseordförande Pierre A. Morgon samt styrelseledamöterna Hans Arwidsson, Emanuele Montomoli och Pär Thuresson.

Bolagsordningen föreslås ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 25 miljoner och högst 100 miljoner aktier.

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler.

Read more about Eurocine Vaccines AB