Published: 11/22/2022 9:26:09 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Novus Group International AB: Novus Group ökar förlusten i tredje kvartalet

Opinions- och marknadsundersökningsbolaget Novus Group redovisar en något högre omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten mer än fördubblades under perioden.

Omsättningen steg till 11,5 miljoner kronor (11,1).

Rörelseresultatet blev -2,6 miljoner kronor (-1,2).

Resultatet efter skatt blev -2,6 miljoner kronor (-1,2), och per aktie -0,25 kronor (-0,11).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -1,3 miljoner kronor (-1,9).

Likvida medel uppgick till 12,0 miljoner kronor (7,7).

Bolaget utmärkte sig under valrörelsen men också vid enskilda frågor, såsom Sveriges medlemskap till Nato, uppger vd Torbjörn Sjöström i rapporten.

"Referenserna till Novus undersökningar har varit frekventa. Undersökningen kring stödet för NATO var en viktig del i Sveriges beslut att ansöka om medlemskap eftersom ansökan kräver att man som land kan visa på ett folkligt stöd", säger Sjöström.


Novus Group, Mkr Q3-2022 Q3-2021 Förändring
Nettoomsättning 11,5 11,1 3,6%
Rörelseresultat -2,6 -1,2
Nettoresultat -2,6 -1,2
Resultat per aktie, kronor -0,25 -0,11
Kassaflöde från löpande verksamhet -1,3 -1,9
Likvida medel 12,0 7,7 55,8%

Read more about Novus Group International AB