Published: 11/25/2022 5:37:26 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Wicket Gaming AB: Wicket Gaming rapporterar ökad förlust

Spelutvecklingsbolaget Wicket Gaming redovisar en ökad förlust i tredje kvartalet 2022 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till 5 000 kronor (noll).

Aktiverat arbete för egen räkning var 5,9 miljoner kronor (3,1).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet före skatt var -4,0 miljoner kronor (-2,1).

Resultatet efter skatt blev -4,0 miljoner kronor (-2,3).

Resultat per aktie hamnade på -0,61 kronor (-0,40).

- Det ekonomiska utfallet under tredje kvartalet ligger i linje med våra förväntningar. Den stora förändringen sker under fjärde kvartalet 2022 när Wegesrand konsolideras, kommenterar vd Eric De Basso i delårsrapporten.


Wicket Gaming, Mkr Q3-2022 Q3-2021
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -3,5 -2,1
Resultat före skatt -4,0 -2,1
Nettoresultat -4,0 -2,3
Resultat per aktie, kronor -0,61 -0,40

Read more about Wicket Gaming AB