Published: 12/5/2022 8:41:14 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Arcede Pharma AB: Arcede Pharma har gjort en "hel del planering inför kommande studier" - gick back 1,8 miljoner i Q2

Läkemedelsbolaget Arcede Pharma redovisar en förlust på 1,2 kronor under andra kvartalet. Bolaget hade ingen omsättning under perioden. Inga jämförelsetal finns då bolaget bytt till brutet räkenskapsår.

Ebitda-resultatet blev -1,2 miljoner kronor.

Rörelseresultatet, samt både resultatet före och efter skatt blev -1,8 miljoner kronor.

Bolaget har under kvartalet planerat en hel del inför kommande studier och aktiviteter kopplat till RCD405. Studierna som planeras är bland annat viktiga för att öka förståelsen för hur RCD405 fungerar in vivo, samt den förväntade kliniska effekten av RCD405 och dess fulla potential. Det uppger vd Mia Lundblad i rapporten.

"Resultaten från planerade studier kommer att få betydelse för hur de kliniska
studierna skall utformas och utföras, både vad gäller den specifika patientpopulationen som
förväntas få mest effekt men också vad gäller doser och koncentrationer av RCD405", säger Lundblad vidare.


Arcede Pharma, Mkr Q2-2022/2023
Nettoomsättning 0
EBITDA -1,2
Rörelseresultat -1,8
Resultat före skatt -1,8
Nettoresultat -1,8

Read more about Arcede Pharma AB