Published: 12/9/2022 3:07:37 PM

Aquaticus: Utdelningen är hotad - AFV

Enfastighetsbolaget Aquaticus har stått emot fastighetsfrossan på börsen. Aktien är endast ned 8% sedan årsskiftet. Troligtvis är det den höga utdelningen som hållit uppe aktien. Frågan är vad utdelningen ska bli framöver.

Link to the analysis

Read more about Aquaticus Real Estate AB (publ)