Published: 12/20/2022 12:14:07 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines presenterar "enastående" resultat för vaccinkandidat mot herpes - aktien tokrusar

Vaccinbolaget Eurocine Vaccines tillkännager "enastående" resultat för sin kandidat mot Herpes simplex virus typ 2, HSV-2, som orsakar blåsor i munnen och i underlivet hos människor.

"Jag är överväldigad av dessa resultat", säger Dr. Karl Ljungberg, chef för preklinisk utveckling på Eurocine Vaccines. "T-cellssvaren som vi rapporterar här är i linje med dem som kan påvisas efter tillfrisknande från en infektion, och är fokuserade på en del av HSV-2-viruset som är viktig för att uppnå immunologisk kontroll av viruset."

Studien gjordes på möss och visade att både mRNA- och proteinvaccinerna tolererades väl och genererade både T-cells- och antikroppssvar. mRNA-vaccinet gav kraftigare T-cellssvar.

Nästa steg är att testa vaccinkandidaterna i marssvin, som enligt bolaget är den mest relevanta smådjursmodellen för HSV-2-infektion. Den studien är planerad att starta under våren 2023.

Aktien lyfter cirka 140 procent på beskedet.

Read more about Eurocine Vaccines AB