Published: 1/2/2023 9:34:43 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Transferator AB: Transferators vd Fredrik Vojbacke fyller på portföljen med fler aktier

Riskkapitalbolaget Transferators vd Fredrik Vojbacke har den 27 till 29 december köpt 300 A-aktier och 43 508 B-aktier i bolaget. Aktierna köptes till en kurs på 95 öre per A-aktie, respektive 1 krona per B-aktie, motsvarande totalt 43 600 kronor. Affären gjordes på Spotlight Stock Market. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Read more about Transferator AB