Published: 1/18/2023 3:10:37 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about CS MEDICA A/S: CS Medica avslutar diskussioner med Rongshi om riktad nyemission

Medicinska cannabisbolaget CS Medica har avslutat diskussionerna med Inner Mongolia Rongshi Hi-Tech efter att parterna misslyckats att komma överens om villkoren för en riktad nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

CS Medica meddelade i höstas att bolaget tecknat en avsiktsförklaring om att göra en riktad nyemission till Inner Mongolia Rong Shi Hi-Tech på 60 miljoner danska kronor. Teckningskursen uppgavs då skulle hamna på 31,50 danska kronor per aktie, vilket var betydligt högre än dåvarande aktiekurs på 11,10 danska kronor. Teckningskursen justerades sedan vid nyåret till 28,13 danska kronor per aktie, men nu blir det alltså ingen riktad nyemission.

CS Medicas aktie faller idag med 47 procent till 5,00 danska kronor senast betalt.

Read more about CS MEDICA A/S