Published: 1/18/2023 5:01:55 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about CS MEDICA A/S: CS Medica avslutar diskussioner med Rongshi om riktad nyemission (uppdatering)

(Uppdatering: sista tre styckena)

Medicinska cannabisbolaget CS Medica har avslutat diskussionerna med Inner Mongolia Rongshi Hi-Tech efter att parterna misslyckats att komma överens om villkoren för en riktad nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

CS Medica meddelade i höstas att bolaget tecknat en avsiktsförklaring om att göra en riktad nyemission till Inner Mongolia Rong Shi Hi-Tech på 60 miljoner danska kronor. Teckningskursen uppgavs då skulle hamna på 31,50 danska kronor per aktie, vilket var betydligt högre än dåvarande aktiekurs på 11,10 danska kronor. Teckningskursen justerades sedan vid nyåret till 28,13 danska kronor per aktie, men nu blir det alltså ingen riktad nyemission.

CS Medicas aktie faller idag med 52 procent till 4,50 danska kronor senast betalt.

CS Medica skriver i en komplettering att förhandlingarna med Heilongjiang Fuyu Shengkun Textile Industry också har avslutats. Det blir därför inget joint venture mellan bolagen.

Bolaget kommer nu att revidera sin budget för 2022/2023. "Vi tror på att behålla tillväxttakten från 2021/22, där vi ökade intäkterna från 3,6 miljoner till 10,6 miljoner danska kronor. Därför kommer vi att justera budgeten för 2022/2023 utifrån nya antaganden, och vi kommer som ett minimum att fördubbla intäkterna igen 2022/2023", skriver CS Medica.

Vidare har CS Medica aktiverat planer på att förbättra bolagets likviditet utan den kinesiska investeringen.

Read more about CS MEDICA A/S