Published: 1/20/2023 8:31:04 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius rapporterar positiva resultat från farmakokinetisk studie av VAL001

Forskningsbolaget Respiratorius VAL001 hade en fördelaktig farmakokinetisk profil. Det visar resultat från en studie på friska försökspersoner, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Farmakokinetik är läran om läkemedels omsättning i kroppen, det vill säga om hur halterna av ett läkemedel i kroppen förändras genom absorption, distribution, metabolism och exkretion (lämnande av kroppen).

Den totala plasmakoncentrationen av valproat från VAL001, med dosering två gånger dagligen, liknande den som uppnåddes med referensformuleringen som doserades tre gånger dagligen.

Fördelaktigt var att VAL001 gav lägre toppar av den maximala koncentrationen av valproat jämfört med referensformuleringen, vilket har betydelse för förekomsten av biverkningar.

Valproat potentierar effekten av kemoterapi. Uttrycket av den effekten var högre vid alla mätta tidpunkter och som mest 40 procentenheter högre vid 48 timmar efter dosering med VAL001 jämfört med referensformuleringen, skriver bolaget.

Read more about Respiratorius AB