Published: 1/31/2023 7:04:10 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Amhult 2 AB: Amhult 2: Kvarteret Spitfire följer plan

Fastighetsbolaget Amhult 2 har inte fått något datum från byggnadsnämnden när lämpliga resurser sätts av för att granska bolagets ärenden om att ändra detaljplanen. Amhult 2 önskar ändra planen för att kunna bygga fler lägenheter.

Amhult 2 håller kontakten med kommunen kring ärendet, skriver bolaget i en månadsrapport.

Produktionen av kvarteret Spitfire löper enligt plan. Under februari påbörjas fasadarbete med puts och mur.

Bostadskön har fortsatt att växa med aktiva sökande.

Read more about Amhult 2 AB