Published: 1/31/2023 9:31:53 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius för diskussioner med potentiella partners - vd

Forskningsbolaget Respiratorius för diskussioner med potentiella tagare som kan ta läkemedelskandidaten VAL001 vidare till fas 3-studier. Det sade bolagets vd Johan Drott under Aktiedagen i Lund, som hålls av Aktiespararna idag.

VAL001 utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom, en sällsynt och aggressiv form av lymfkörtelcancer och den vanligaste typen av Non-Hodgkins Lymfom. Substansen syftar till att potentiera effekten av kemoterapi.

Respiratorius har fler projekt i pipeline men har pausat dessa i väntan på ett partneravtal. Respiratorius använder sig av en aktör som driver partnerprocessen åt bolaget och man har kontakt med flertalet potentiella partners, uppger Johan Drott.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, ansåg att resultaten från bolagets fas 1/2a-studie var så lovande att man rekommenderade Respiratorius att ta VAL001 direkt från fas 1/2a till fas 3.

Johan Drott är tydlig med att man inte har några planer på att driva en fas 3-studie i egen regi. Anledningen är främst att en sådan studie är väldigt kostsam att bedriva.

Drott förklarar vidare att en sådan fas 3-studie kan ta 4-5 år. Cancerformen är ovanlig och det råder hård konkurrens om patienter att inkludera till studier.

Respiratorius färdigställde nyligen en farmakokinetisk studie med positiva resultat. Drott har tidigare nämnt att studien är ett viktigt steg i partnerskapsprocessen för VAL001.

Read more about Respiratorius AB