Published: 2/3/2023 5:17:39 PM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Miris Holding AB: Miris beviljas stöd från Almi om 0,25 miljoner kronor

Mjölkanalysföretaget Miris har beviljats stöd från Almi Uppsala i form av en digitaliseringscheck om 250 000 kr. Stödet skall användas i samband med utveckling av det beräkningsverktyg som utvecklas tillsammans med Trients. Det framgår av ett pressmeddelande.

Read more about Miris Holding AB