Published: 2/7/2023 8:54:05 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Respiratorius AB: Respiratorius rapporterar minskad förlust - partnerprocess inledd

Forskningsbolaget Respiratorius redovisar som planerat ingen omsättning under tredje kvartalet. Rörelseförlusten minskade.

Omsättningen uppgick till 0 miljoner kronor (0).

Rörelseresultatet blev -1,2 miljoner kronor (-1,9).

Resultatet efter skatt blev -1,8 miljoner kronor (-2,7).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,0).

Vid periodens slut hade bolaget 7,6 miljoner kronor i kassa/bank (27,7).

Under det förkortade räkenskapsåret, 1 maj till 31 december 2022, har utvecklingen av VAL001 slutförts genom att den farmakokinetiska studien fullbordats.

"Resultaten från studien visar att VAL001 väl uppfyller våra högt ställda målsättningar", skriver vd Johan Drott i rapporten.

"Under andra halvåret har arbetet med att sälja eller utlicensiera VAL001 initierats. Vi har tecknat avtal med en partner som är specialiserad på denna typ av "partneringprocesser" och vi bedömer att de gjort ett gott initialt arbete med att paketera och presentera projektet", fortsätter Drott.


Respiratorius, Mkr Q3-2022/2023 Q3-2021/2022
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,2 -1,9
Nettoresultat -1,8 -2,7
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,0

Read more about Respiratorius AB