Published: 2/8/2023 10:20:36 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Double Bond Pharma-bolaget Bio Vitos genomför omvänt förvärv av Hemcheck (Oms)

(justerat rubrik något för att tydliggöra att det är Bio Vitos som genomför omvända förvärvet)

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharmas delägda bolag Bio Vitos genomför ett så kallat omvänt förvärv av Hemcheck, som är noterat på First North.

Double Bond Pharma äger 20 procent av Bio Vitos.

Enligt avtalet ska Hemcheck bilda ett nytt dotterbolag och överföra all sin aktuella affärsverksamhet samt sina tillgångar till det nya bolaget. Inom ramarna för överenskommelsen har Bio Vitos förbundit sig att vid tecknandet av avtalet förse det nya bolaget med 1,23 miljoner kronor för att täcka transaktionskostnader.

Utspädningen för Hemchecks aktieägare blir 88,3 procent.

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB