Published: 2/15/2023 9:50:06 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about QBNK Holding AB: QBNK minskar rörelseförlusten - räknar med fortsatt negativt resultat pga tillväxtsatsning

Teknikbolaget QBNK redovisar ökande omsättning och en lägre rörelseförlust under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår liksom förra året att det inte betalas ut någon utdelning.

Omsättningen steg 15,7 procent till 9,6 miljoner kronor (8,3). Abonnemangsintäkterna, MRR, uppgick vid utgången till 7,3 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med motsvarande period 2021.

Ebitda-resultatet blev -3,5 miljoner kronor (-3,9).

Rörelseresultatet blev -3,5 miljoner kronor (-4).

Resultatet före skatt var -3,5 miljoner kronor (-4).

Resultatet efter skatt blev -2,9 miljoner kronor (-2,8).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -5,1 miljoner kronor (-3,6).

Det negativa resultatet och kassaflödet uppges bero på bolagets tillväxtsatsningar. Enligt vd Anna Gomes kommer dessa siffror att fortsätta vara negativa en tid framöver, vilket är enligt plan.

"Vår plan är att arbetet vi gör kommer resultera i en accelererande MRR (Monthly Recurring Revenue) vilken successivt kommer äta upp driftsunderskottet och återigen ta oss till svarta siffror. MRR:en växer och har gjort det kvartal för kvartal under de senaste åren", säger Gomes.


QBNK, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 9,6 8,3 15,7%
EBITDA -3,5 -3,9
Rörelseresultat -3,5 -4
Resultat före skatt -3,5 -4
Nettoresultat -2,9 -2,8
Kassaflöde från löpande verksamhet -5,1 -3,6
Utdelning per aktie, kronor 0 0

Read more about QBNK Holding AB