Published: 2/24/2023 7:11:41 AM

This is a news from the Finwire news agency Disclaimer


Finwire about Double Bond Pharmaceutical International AB: Rörelseförlust för Double Bond Pharma i Q4

Läkemedelsbolaget Double Bond Pharma redovisar oförändrad omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade förlust mot föregående periods vinst.

Omsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (0,3). Sett till totala intäkter var de -1,9 miljoner kronor på grund av negativa förändringar av lagervaror.

Rörelseresultatet blev -6,0 miljoner kronor (6).

- I samband med att SI-053 går ut i klinisk fas kommer vi att satsa mer tid och resurser på våra andra produkter vilket jag verkligen ser fram emot då vår främsta konkurrenskraft ligger inom forskning och utveckling, särskilt inom området läkemedelstillförselsystem. Redan nu skissar vi på en strategi för en effektiv utveckling av SA-033 för behandling av levercancer – ett medicinskt område med många uppdämda behov och en enorm marknad, skriver vd Igor Lokot.

Resultatet före och efter skatt var -6 miljoner kronor (6).

Resultat per aktie hamnade på -0,1 kronor (10,8).

Likvida medel uppgick till 2,5 miljoner kronor (12,5).

"Styrelsens bedömning är befintliga likvida medel tillsammans med den genomförda nyemissionen kommer att räcka till kvartal 3 2023. Därefter kommer bolaget att finansieras av bidrag från olika EU-fonder (exempelvis har ansökan om finansiering från till exempel Horizon2020 skett), från licensieringen av produkter till potentiella samarbetspartners, där pågående förhandlingar i dagsläget pågår samt finansiering från riktade nyemissioner eller en kombination av dessa", skriver bolaget.


Double Bond Pharma, Mkr Q4-2022 Q4-2021 Förändring
Nettoomsättning 0,3 0,3 0,0%
Rörelseresultat -6,0 6
Rörelsemarginal
Resultat före skatt -6 6
Nettoresultat -6,0 6
Resultat per aktie, kronor -0,1 10,8
Likvida medel 2,5 12,5 -80,0%

Read more about Double Bond Pharmaceutical International AB